Orchestra

Print

Orchestra
Ing. Šimon Chren - violin
Mgr. Ivan Starovič - contrabass
Božena Koprdová - violin
Ondrej Švába - violin
Mgr. Zuzana Korcová - violin
Martin Gellen - accordion
Marek Uličný - violin
Rudolf Dávid - fujara

Ludova hudba FS Inovec