Hudobná zložka

Vytlačiť

Ľudová hudba
Paulína Pániková - husle
Albert Jurík - husle
Martin Gellen - akordeón
Mgr. Gabriela Turčanová - akordeón
Miriam Šmatlíková - cimbal
Ing. Rudolf Dávid - fujara


hudobná zložka