Program

Vytlačiť

Západné Slovensko:
Tanec z Lehoty
Tanec zo Slažian
Jarné hry - Heluška
Nosenie zelenej vŕby
Na Obyciach - Pupenec
Fašiangy z Jedľových Kostolian
Obrad čepenia nevesty z Topoľčianok

Stredné Slovensko:
Tanec z Detvy
Valaškový tanec z Liptova
Goralský tanec z Veľkej Lomnice

Východné Slovensko:
Tanec s lyžičkami - Lyžicový
Čardáš - Starý východ
Čardáš z Kračúnoviec
Karička
Bašistovská
Tanec trojpárový
Krucena z Kračúnoviec
Fľaškový z Kračúnoviec
Cigánsky tanec
Karička a čardáš z Parchovian